CAO SU CUỘN

Cao su cuộn là sản phẩm cao su tấm với độ dày đa dạng, kích thước theo nhu cầu khách hàng được sản xuất với nguyên liệu từ cao su thiên nhiên, cùng máy móc hiện đại.