CAO SU NGÀNH XÂY DỰNG

Cao su ngành xây dựng là cao su kỹ thuật được sản xuất để phục vụ cho ngành xây dựng như mút lót sàn xây dựng, cao su lót sàn xây dựng, cao su trải sàn công trình, mút xốp chèn khe bê tông.