ĐỆM CHỐNG VA CAO SU

Công ty Tâm Thiên Phú sản xuất đệm cao su chống va, thanh đệm cao su chống rung, cao su chống va đập, đệm cao su chữ i, đệm cao su phản quang, đệm cao su chống va khổ 100x200x1000mm, đệm cao su chống va đập khổ 100x200x500mm.